ANSATTE I BP BRANNKOMPETANSE:

 

Bård Pladsen, daglig leder og fagansvarlig for salg og service av brannvernutstyr og materiell.

  • Ansatt i Gjøvik Brann- og Redningsvesen siden 1988.
  • Hovedinstruktør i førstehjelp, Norsk førstehjelpsråd.
  • 30 års erfaring fra røde kors hjelpekorps
  • Erfaring fra ambulansetjeneste.
  • Erfaring fra opplæringsvirksomhet.

 

Per H. Frantzen, administrativ leder og fagansvarlig for opplæring.

  • Ansatt i 10 år ved Sivilforsvarets skole Starum med opplæring og øvelser som hovedoppgaver.
  • Hovedinstruktør i førstehjelp, Norsk førstehjelpsråd.
  • Har fra 1999 drevet med opplæring, øvelser, risikoanalyser samt bistått med branndokumentasjoner for det private næringsliv.
  • Erfaring fra brann- og ambulansetjeneste.

Videre har vi knyttet til oss flere fagpersoner med bred erfaring innen fagfeltene brann, redning og førstehjelp, samt serviceteknikere med myndighetsbestemt sertifisering og bred praksis.