Skilt Brannslokker Innenfor plateskilt

Skilt for veggmontering. Leveres som plateskilt. Selvlysende.