Brannslokker Skilt plogskilt for vegg

Skilt for veggmontering. Leveres som plogskilt som synes begge veier. Selvlysende.