Privatboliger – service på brannslukkere

Vi tilbyr gunstige serviceavtaler og brannvern slik at du slipper å tenke på det. Serviceavtalene dekker årlig kontroll av brannslukkingsapparater og slanger.

Klikk på linken under for mer informasjon eller kontakt oss i dag på post@brannkompetanse.no.

Chr Michelsens etter